POŻEGNANIE

Tak jak pisałem, zostało potwierdzone pomiarami, że stężenie CO2 w mieszkaniu przy podłodze jest niższe niż na wysokości 1 m o 100 ppm a w otworze wywiewnym wentylacyjnym gdzie oczywiście jest ciąg do kanału wentylacyjnego i gdzie miernik zostawiłem na dwie minutki jest jeszcze wyższe stężenie CO2 o 200 - 300 ppm, czyli cząsteczki CO2 jak cząstki kurzu płyną zgodnie z ruchem konwekcyjnym powietrza do otworu wywiewnego u góry i nie potrzeba przepływu turbulentnego. (Mierzyłem w swoim...