Re:POŻEGNANIE

Korporacja Kominiarzy Polskich Szanowna KKP jako emerytowany gł. specjalista w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN, któremu korporacja panowska nakazywała zwalczać poglądy nie naukowe w ramach na obowiązku nałożonego na pracowników zwracam się do Korporacji o pomoc. Po pierwsze jestem poszkodowanym przez jednego mistrza kominiarskiego, który w lipcu 1996 r. odebrał mój budynek , bez wejść na dachy i bez ław kominiarskich. Innych wad nie będę wymieniał, bo pod koniec listy prawie każdy...