Re: Re: Re: pompy ciepla

Jeżeli coś jest udowodnione i sprawdzone.. Pan przeczyta ostatni nr Magazynu Instalatora o kombinacjach "iżynierskiego swiatka" z pc. Mój ojciec dr. inż od lamp elektronowych też stał się nie potrzebnym. Izolacja i tak będzie górą.