POMOCY!! - PASAŻ ZE ŚWIETLIKIEM

Oczywiście folie okienne znam dobrze, niestety wraz z redukcją przepuszczania ciepła folia redukuje przepuszczlność światła, a na to na razie nie ma zgody architekta. Problem wię pozostaje, jak najskuteczniej wentylować/ klimatyzować to co mamy???