Re:pomocy:) - oblicznie bilansu obciążenia cieplnego budynku

http://www.wienkra.pl/index.php?strona=informacje&id_inf=2