Pomiary Instalacji Wentylacyjnych w okresie eksploatacji

Czy przepisy gdzieś wspominają o ilosci dokonywania pomiarów skutecznosci wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej w ciagu roku? Proszę o podanie gdzie dokładnie taką informację mogę znaleźć.