Re:Plan BIOS

Plan BIOS sporządza kierownik budowy.