Re:plamki wilgoci na ścianach

Martwi mnie to, że ściana wewnętrzna w Twoim mieszkaniu, która za razem jest ścianą kominową jest zimna, co oznacza, że kanały kominowe są wypełnione zimnym powietrzem, czyli stopień infiltracji powietrza w niżej położonych lokalach jest nie wystarczający i występuje problem nie tylko u Ciebie - potrzebna jest kontrola kominiarska waszego pionu lokalowego (problem należy na piśmie zgłosić administratorowi budynku). Aby zmniejszyć wilgotność względną powietrza w mieszkaniu do...