Re:Parametry, splita w szpitalu

Przepisy zabraniają stosowania w szpitalach splitów.