CFC, HCFC

Czynniki będące substancjami kontrolowanymi to: CFC, HCFC. Przykłady najpopularniejszych CFC, to: R11, R12, R13, R113, R114, R500, R502, R503. Przykłady najpopularniejszych HCFC, to: R22, R123, R141b, R401A, R402A, R408A, R409A. Czynniki z grupy HFC - NIE SĄ substancjami kontrolowanymi. Najpopularniejsze HFC, to: R134a, R404A, R407C, R410A, R507, oraz dwa "najnowsze" czynniki - R417A, R419A. Pozdrowienia. Michał Dobrzyński, Fundacja PROZON