Re:Odzysk ciepła ze spalin

Pani Doroto dziękuję za dane. moim zdaniem absolutnie niemożliwe jest zagrzanie tego magazynu z odzysku ciepła ze spalin. Przyjmując straty ciepła magazynu na poziomie 30W/m3 daje nam to ponad 250kW strat ciepła przy tej kubaturze. Radziłabym zwrócić się do pobliskiej firmy zajmującej się ogrzewaniem i wentylacją, a także rekuperacją, ponieważ przy takiej ilości powietrza, muszą Państwo zastosować odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. Życzę powodzenia