Od ilu m3 pow. wywiewanego należy stosować rekuperację??

rekuperacja = odzysk ciepła!!!, nie ma przepisów regulujących ilość wywiewanego powietrza, od którego należałoby stosować "odzysk ciepła", może chodziło o wentylację mechaniczną???