Re:Oczyszczanie powietrza

a prznajmniej kanału z wentylatorem doprowadzającego powietrze z czystej strony.