Re:obliczenie obciążenia chłodniczego

Proszę o uściślenie pytania, lub zajrzenie do jakiegokolwiek podrecznika mechaniki płynów.