Re:nowinki w systemach regulacji

No dobrze. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, gdzie na zewnatrz jest temperatura w granicach zera stopni w pomieszczeniu pojawiają się zyski ciepła (nasłonecznienie - chociażby) i nasz regulator w pomieszczeniu dostaje sygnał za gorąco, efektem bedzie ograniczenie obrotów wentylatora i tym samym zwiekszenie temperatury powietrza nawiewanego (sterownik w kotłowni bedzie utrzymywał na kotle stałą temp. zalezną od temp zewnetrznej). Strumień powietrza nawiewanego odchyli się mocniej ku górze...