Nomogramy

takie monogramy (10 st i 55 st) sa w załączniku do PN-92/B-01706 - niestety z tego co pamietam nie ma tam rury 18