Re:NH3/CO2 system pośrednii

Dwutlenek węgla jest b. dobrym nośnikiem ciepła. Podczas wymiany ciepła następuje przemiana fazowa części strumienia czynnika pośredniczącego dzięki czemu uzyskuje się duże wydajności chłodnicze przy małym strumieniu CO2.