Re: nawilżanie na dachu

Najlepiej przewodem grzejnym stałooporowym lub samoregulującym. Szczegółowe informacje ELEKTRA p. Leszek Koński lub p. Marek Piętka tel. (22) 843-32-82 Z poważaniem Artur Watras