nawilżanie na dachu

Jak w prosty i dostępny sposób rozwiązać problem zamarzania wanny nawilżacza w centrali klimatyzacyjnej umieszczonej na dachu?