Nawiedzenie...klima w sklepach?

Moze coś więcej - jakieś ustawy, rozporzadzenia...?