Re: napowietrzanie klatki schodowej

Witam System przeciwpożarowy, system oddymiania oraz dźwiękowy system ostrzegawczy powinny być zasilanie z przed głównego wyłącznika przeciwpożarowego.