Minimalna wilgotność pow. w środowisku pracy

Jaka minimalna wilgotnośc względna pow. może być zastosowana w pomieszczeniach pracy a)do stałego pobytu b)do pobytu tymczsowago do 4h Jeżeli jest mniejsza od wymaganej to jakie procedury należy stosować ? Proszę o podstawy prawne . Dziekuję .