Re:Linie technologiczne przy zamrażaniu ważyw i owoców

pewnie ma dysleksje