krotności wymian

Robiłem u siebie bardzao dokładne pomiary wilgotności względnej i CO2, i wyszło, że przy 12m3/h na osobę (oglądającą telewizję) w/w parametry są stałe. W centralach wentylacyjnych z Francji mamy zalecenia 15m2/h na osobę, zaś do sal gimnastycznych , lub osób palących 25m3/h.