kotłownia powyżej 2MW

$176: 5. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 2.000 kW mogą być instalowane wyłącznie w budynku wolno stojącym przeznaczonym na kotłownię. (Warunki techniczne itd- Rozporządzenie z 2002 r.)