Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Przyjąć punkt mieszania na krzywej nasycenia o takiej samej temperaturze. Patrz M. Malicki rozdział o ustalaniu punktu mieszania w obszarze mgły. Pozdrawiam!