Komora mieszania a przemiana mieszania

Jest to typowa centrala basenowa z pompą ciepła (centrale takie liczę już klika lat). Tylko zastanawia mnie ten mały szczegół. Za parownikiem jest t = 15,5 oC / 100% -> h = 43,0 kJ / kg. Potem to powietrze zawracam i mieszam w komorze mieszania z zewnętrzym t = -22 oC / 100% -> h = -20,5 kJ / kg w odpowiedniej proporcji. Nie ma bata - w komorze mieszania musimy uzyskać powietrze przesycone. Pytanie jest inne co de facto odzyskuje wymiennik krzyżowy od stoniy chłodzenia - czy uwzględnia on...