Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Jest to typowa centrala basenowa z pompą ciepła (centrale takie liczę już klika lat). Tylko zastanawia mnie ten mały szczegół. Za parownikiem jest t = 15,5 oC / 100% -> h = 43,0 kJ / kg. Potem to powietrze zawracam i mieszam w komorze mieszania z zewnętrzym t = -22 oC / 100% -> h = -20,5 kJ / kg w odpowiedniej proporcji. Nie ma bata - w komorze mieszania musimy uzyskać powietrze przesycone. Pytanie jest inne co de facto odzyskuje wymiennik krzyżowy od stoniy chłodzenia - czy uwzględnia on entalpię czy tylko temperaturę powietrza od strony podgrzewu? P.S. Skropliny są odprowadzane na tacę ociekową, po czym wydostają się na zewnątrz syfonem do kanalizacji.