Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

Witam! Od pewnego czasu borykam sie z problemem prawidłowego policzenia komory mieszania w centrali klimatyzacyjnej. Jako, że jest to instalacja basenowa do komory napływają dwa strumienie powietrza nasyconego. Z jednej wilgotne powietrze z basenu (po odzysku - ochłodzeniu) t = 15,5 oC / 100% -> h = 43,0 kJ / kg; z drugiej zaś zimowe powietrze zewnętrzne t = -22 oC / 100% -> h = -20,5 kJ / kg. Oba punkty leżą na krzywej nasycenia Wykresu Moliera, zatem punkt mieszania wyjdzie w zakresie mgły wodnej (poniżej krzyej nasycenia). Załóżmy że mieszamy oba stumienie w stosunku odpowiednio 65% / 35%. Z obliczeń otrzymujemy punkt 2,4 oC / 163% -> h = 20,8 kJ / kg. Problem polega na tym co dzieje się z tym powietrzem dalej, przy kolejnej obróbce termicznej? Żaden program kalkulacyjny nie przyjmie wartości wilgotności względnej powyżej 100%. Czy wstawić 2,4 oC / 100% -> h = 13,6 kJ / kg czy może punkt o tej samej entalpii 6,2 oC / 100% -> h = 20,8 kJ/kg. A może jeszcze coś innego?