Re: Kominiarze a wentylacja mechaniczna

Szanowni Państwo! Ustaliłem z prawnikami zajmującymi się legislacją jak należy czytać art. 62 ust. 6 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane. Przepis ten brzmi następująco: "Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać: 1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;" Zgodnie z zasadami przyjętymi w legislacji...