Re: Kominiarze a wentylacja mechaniczna

Rozwiązanie kwestii poruszanej przez Państwa nie jest w gestii kominiarza ani inżyniera, ale prawnika, który da odpowiedź jak należy interpretować przepis art. 62 ust. 6 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, brzmiący: "osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych". Bowiem jeśli uznamy, że spójnik "oraz" odnosi się zarówno do słowa "spalinowych" jak i do słowa "wentylacyjnych",...