Re:kolizja linii freonowej z kanałem wentylacyjnym

zamiast wpuszczać linię freonową do środka zastosuj "portki" a potem tak samo wróć