Re: Re: Re: kolektor gruntowy - przepisy

Jest wiele budowli które nie są wymienione w art. 29, a na które nie trzeba pozwolenia na budowę. No chyba, że się uprzesz i udowodnisz w starostwie, że np. kabel do zasilania lampy w ogrodzie wymaga pozwolenia na budowę, bo nie jest wymieniony w art. 29. Wówczas na pewno każdy się z Tobą zgodzi i otrzymasz pozwolenie na budowę. Co do zdrowego rozsądku: faktycznie prawo budowlane nic o nim nie mówi, tym nie mniej jest on wymagany na każdym samodzielnym stanowisku, co jest przyjmowane jako...