kocioł elektrodowy

Nie istnieje izolacja z mostkami, to porostu nie jest izolacja.