KLIMATYZACJA - SERWEROWANIA

Szanowna Pani ! Zadaniem klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni jest odebranie zysków ciepła od urządzeń serwerowni (odpowiednia moc chłodnicza urządzeń klimatyzacyjnych). Temperatura w pomieszczeniu powinna zawierać się w zakresie 20-25 stopni (są to wartości optymalne). Jeżeli byłaby Pani zainteresowana zakresami temperatury, wilgotności (wartości optymalne i dopuszczalne) to służę informacją w przypadku odezwy na forum na moją odpowiedź.