Re:Klapy p.poż w wykonaniu kwasoodpornym

Szanowni Panowie Arek Kowalski i Frustrat, Informuję Panów, że moja Kancelaria otrzymała zlecenie od firmy Smay Sp. z o.o. na złożenie w Prokuraturze wniosku o ściganie autorów postów godzących w dobre imię firmy SMAY. Treść przedmiotowych postów uzasadnia podejrzenie popełnienia przestępstwa pomówienia publicznego, co zgodnie z przepisami art. 212 par. 2 Kodeksu Karnego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z poważaniem, Grzegorz...