Re: Kanały wentylacyjne z PCV

Chyba nie myślisz o kanałach bez izolacji?