Re: trzeba się zastanowić

Ale trudno sterować w pokojach.