Jak usunąć cząsteczki formaldechydów z powietrza?

Jak w temacie