Jak to jest z zaworami?

Autorytet zaworu? To stosunek spadku ciśnienia na całkowicie otwartym zaworze (H=100%)do całkowitego spadku ciśnienia przy całkowicie zamkniętym zaworze(H=0%). Powinien wynosić powyżej 0.5