Re:Jak poprawić wentylację kotłowni

W dolnej części okna zamontować kanał np.15*20cm i sprowadzić go ok.15 cm nad podłogę- nawiew. W górnej części okna zamontować kratkę wywiewną lub jeżeli można wyprowadzić rurę wywiewną 15*15cm na elewację im wyżej tym skuteczniej. Najlepiej poszukać czy ścianie kominowej nie ma dodatkowego kanału wywiewnego - zobaczyć na dachu.