INFILTRACJA

powietrze do pomieszczeń przedostaje się tylko, teoretycznie, przez nawiewniki i stolarkę otworową. zatem ilość powietrza jaka przedostaje się do pomieszczeń uzależniona jest od rodzaju zastosowanej stolarki otworowej oraz zastosowanych nawiewników powietrza. można ją określić w sposób przybliżony, gdy znane są parametry zastosowanych elementów. niemniej jednak, gdy określony zostanie współczynnik infiltracji dla wszystkich elementów razem to nie będziemy wiedzieć ile powietrza...