Re: Ilość powietrza nawiewanego do kanału naprawczo - przeglądowego

Na podstawie czego przyjmujecie wartosc 1000m3/h?