Grzejnik w pomieszczeniu kotłowni - ciekawy problem.

Dane mamy pomieszczenie kotłowni, do niego przylegają inne pomieszczenia, które mają charakter użytkowy instalowane w nich będą grzejniki i temperatura utrzymywana na poziomie 20stC. Pomieszczenie kotłowni posiada straty ciepła przez jedną scianę zewnętrzną z oknem. Załóżmy, że owa wartość strat wyniesie Qp=200W. Mamy zaprojektowaną instalację i wyznaczoną moc kotła, załóżmy 30kW, opalany gazem ziemnym. Pytanie: czy warto umieszczać grzejnik w kotłowni ? A) Załómy, że to...