Re:Grubości izolacji wg przepisów

Jaką normę i w którym miejscu? Rozporządzenie Dz 56. poz 4961 (12 marzec 2009) powołuje się na PN-B-02421 lipiec 2000. (str 4967)