Re:Grubości izolacji wg przepisów

No to mamy fajny temat. Do Piotra i Praktykanta: 1. Przy tego typu wątpliwościach organem właściwym do interpretacji jest UNB (dla niewtajemniczonych Urząd Nadzoru Budowlanego) 2. Rzeczywiście ustawa jest ponad normą ale: 3. Ustawa dopuszcza inne grubości izolacji przyjęte przez projektanta pod warunkiem że to uzasadni ekonomicznie (fajne sformułowanie , pozwala na wszystko) 4. I teraz najciekawsze, czytałem ostatnio o wyroku NSA w procesie projektant - wykonawca. W skrócie: projektant...