Re:fakora 25kW

No i proszę - piec dom wymiany.Fabrik feler.