Dopuszczalna norma na splita??

45dB(A) na granicy działki - to jest wymagane