Re:dobór kratki nawiewnej

Jeśli masz 800 kratek przez które kolejno przepływa powietrze (to samo) to jak najbardziej sumuj... Czy widzieliście kiedyś instalację, w której powietrze przepływa przez kolejne kratki???? Co za brednie... Kratka jest elementem zakańczającym instalację i powietrze po przejściu przez kratkę dostaje się już tylko do pomieszczenia. WNIOSEK - kratki ustawione są równolegle, a nie szeregowo więc ich oporów NIE MOŻNA sumować!!!!!!! W celu wyznaczenia sprężu wentylatora musimy znaleźć...