Re:dlaczego na oknach połaciowych wykrapla sie woda od zew?

Jakie to okno, o jakim wspólczynniku U